Terapije s pomočjo živali

Pri terapiji gre za ciljno usmerjeno pomoč, pri kateri je žival, ki zadovoljuje določene standarde, bistven del procesa zdravljenja. Izvaja oziroma vodi jo strokovnjak s področja zdravstva, psihologije, sociologije ali pedagogike, ki ima tudi potrebno strokovno znanje s področja terapije s pomočjo živali. Terapije so namenjene tistim, ki so potrebni izboljšav na fizičnem, čustvenem, socialnem ali kognitivnem področju. Terapije se izvajajo na različnih področjih in lahko potekajo v skupinah ali individualno. Pri terapiji se določijo nameni in cilji terapije. Delo se dokumentira in oceni. Napredek je merljiv.