Aktivnosti s pomočjo živali

To so aktivnosti, ki se izvajajo ob prisotnosti ene ali več živali, usmerjene so v izobraževanje in spodbujanje gibanja. Izvajajo se lahko na kmetijah ali v inštitucijah kot so šole, domovi za ostarele, bolnišnicah, vzgojnih zavodih, itd. Izvajajo jih lahko posebej izšolani strokovnjaki ali prostovoljci skupaj s svojimi živalmi, ki zadovoljujejo določene standarde. Za te aktivnosti ne potrebujemo vnaprej določenih ciljev ali programov in ne zahtevajo vodenja opažanj ali spremljanja napredka. Aktivnosti so velikokrat spontane in se prilagajajo situacijam.