Strokovnjak za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali

Izobraževalni program je posebej namenjen študentom in strokovnjakom, ki želijo vključiti živali v svojo poklicno prakso. To so pedagogi, fizioterapevti, delovni terapevti, medicinsko osebje, sociologi, psihoterapevti, psihologi, lahko tudi kmetje.

Program je zasnovan tako, da izpolnjuje vse pogoje zveze ESAAT (European Sociaty for Animal Assisted Therapy). Kot diplomant programa boste prejeli  ESAAT oznako in pridobili izobraževanje na področju: zakonov in etike, osnovne etologije živali; usposabljanje živali; spoznali posamezne značilnosti določenih ranljivih skupin,  kako razviti učinkovite intervencije v skladu z vašo teoretično usmeritvijo; in kako oceniti vašo učinkovitost kot terapevt, ki pomaga s pomočjo živali. 

S tem izobraževanjem boste imeli spretnosti za razvoj zelo učinkovitih načinov zdravljenja s pomočjo vseh udomačenih živali s široko paleto strank. Naš cilj je, da vas naučimo, kako razvijati lastne ideje, programe in koncepte za stranke in živali, ne samo ponavljati standardnih posegov. To bo pomagalo spodbuditi vašo prakso v prihodnjih letih.

Za delo s terapevtskimi živalmi mora posameznik:
- Znati izbrati primerne živali in jih primerno izšolati
- Urediti primerno okolje za terapevtske živali
- Poznati delo s posameznimi ranljivimi skupinami
- Znati sodelovati z ostalimi strokovnjaki na tem področju
- Poznati standarde kvalitetnega terapevtskega dela, analizirati svoje delo, dokumentirati, evolvirati s kompetentnim sodelavcem
- Slediti novim smernicam na področju terapije s pomočjo živali
- Vsakoletno podaljševati spričevalo primernosti živali, saj so samo v tem primeru lahko zavarovane kot terapevtske živali

Izobraževalni program traja pol leta in je sestavljen iz 12 modulov. V ta program ni vključeno delo s terapevtskimi psi.

PRISTOP K IZOBRAŽEVANJU

- dokončana srednja poklicna šola
- življenjepis
- motivacijsko pismo

Izvajata se 2 teoretična Izpita.

Zaključni zagovor je 15 minutna Predstavitev seminarske naloge.

Pogoj za pristop k zaključnem zagovoru je:
- 70% uspešno opravljenih obeh teoretičnih izpitov
- Predložitev poročil o opravljeni obvezni praksi (30 ur) 
- 100% prisotnost na predavanjih (izostanek predavanja se opraviči, v kolikor kandidat predloži seminarsko nalogo v obsegu 3 A4 strani na temo, ki je izvedena na dan izostanka, torej v kolikor je bil izostanek v soboto, je potrebno predložiti 2 seminarski nalogi po 3 strani A4.)