Prostovoljstvo

V Inštitutu REHATOPIA ne bi zmogli vsega dela brez naših prostovoljcev!

Potrebujemo pomoč pri naslednjih odborih: zbiranje sredstev, pomoč pri organizaciji dogodkov in pomoč pri promociji inštituta.

Sprejemamo prostovoljce, ki so stari vsaj 15 let (vsi mlajši od 15 let lahko pomagajo samo ob prisotnosti staršev / skrbnikov ali uslužbenca).